شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها


آمار و کاربرد آن در مدیریت

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1218201
آمار و کاربرد آن در مدیریت

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: