شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت کسب وکار MBA گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی


اخلاق و احکام کسب وکار

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218474
اخلاق و احکام کسب وکار

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218474
اخلاق و احکام کسب وکار

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218474
اخلاق و احکام کسب وکار

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: