شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی


ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1213352
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: