شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال


اشتراک منابع در محیط دیجیتال

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1224129
اشتراک منابع در محیط دیجیتال

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1224129
اشتراک منابع در محیط دیجیتال

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: