شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابی


اصول اقتصاد

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218475
اصول اقتصاد

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218475
اصول اقتصاد

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218475
اصول اقتصاد

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218475
اصول اقتصاد

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: