شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت کسب وکار MBA سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات


اصول اقتصاد

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218475
اصول اقتصاد

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218475
اصول اقتصاد

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218475
اصول اقتصاد

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218475
اصول اقتصاد

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: