شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

برنامه ریزی درسی


اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1211536
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1211536
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1211536
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1211536
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1211536
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1211536
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1211536
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: