شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی ورودی قبل 93 92


اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215140
اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215140
اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1215140
اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1215140
اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: