شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی شیمی مدل سازی شبیه سازی و کنترل


انتقال حرارت پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1317199
انتقال حرارت پیشرفته

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: