شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب کار الکترونیک


بازاریابی الکترونیکی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218348
بازاریابی الکترونیکی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218348
بازاریابی الکترونیکی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: