شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش کسب وکار الکترونیکی


بازاریابی الکترونیکی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218640
بازاریابی الکترونیکی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218640
بازاریابی الکترونیکی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: