شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش کسب وکار الکترونیکی


بازاریابی و تحقیقات بازار

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218408
بازاریابی و تحقیقات بازار

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218408
بازاریابی و تحقیقات بازار

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218408
بازاریابی و تحقیقات بازار

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218408
بازاریابی و تحقیقات بازار

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1218408
بازاریابی و تحقیقات بازار

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218408
بازاریابی و تحقیقات بازار

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: