شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری


بازاریابی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1314030
بازاریابی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1314030
بازاریابی

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: