شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مخاطرات محیطی گرایش طبیعی


برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1216675
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: