شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه


بلاغت کاربردی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1213341
بلاغت کاربردی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1213341
بلاغت کاربردی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1213341
بلاغت کاربردی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: