شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

ریاضی کاربردی شاخه آنالیز عددی


بهینه سازی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1111186
بهینه سازی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1111186
بهینه سازی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1111186
بهینه سازی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1111186
بهینه سازی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1111186
بهینه سازی

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1111186
بهینه سازی

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: