شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زیست فناوری بیوتکنولوژی گرایش میکروبی


بیوتکنولوژی غذایی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1112219
بیوتکنولوژی غذایی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112219
بیوتکنولوژی غذایی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1112219
بیوتکنولوژی غذایی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112219
بیوتکنولوژی غذایی

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: