شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زیست فناوری بیوتکنولوژی گرایش میکروبی


بیوتکنولوژی فرآیندهای تخمیری

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1112213
بیوتکنولوژی فرآیندهای تخمیری

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112213
بیوتکنولوژی فرآیندهای تخمیری

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112213
بیوتکنولوژی فرآیندهای تخمیری

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: