شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زیست شناسی بیوشیمی


بیوتکنولوژی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1112151
بیوتکنولوژی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1112151
بیوتکنولوژی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112151
بیوتکنولوژی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1112151
بیوتکنولوژی

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1112151
بیوتکنولوژی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1112151
بیوتکنولوژی

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1112151
بیوتکنولوژی

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: