شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی
بیوشیمی ورودی 96 95

ردیفکد درسنام درس

1

1112162

بیوشیمی

2

1112147

بیوشیمی غشاء

3

1112041

بیوفیزیک

4

1112152

روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک


به ما امتیاز دهید: