شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

اقتصاد کشاورزی گرایش تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 93 و قبل


تأمین مالی در بخش کشاورزی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1411430
تأمین مالی در بخش کشاورزی

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان

به ما امتیاز دهید: