شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب کار الکترونیک


تئوریهای مدیریت پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218322
تئوریهای مدیریت پیشرفته

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218322
تئوریهای مدیریت پیشرفته

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218322
تئوریهای مدیریت پیشرفته

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1218322
تئوریهای مدیریت پیشرفته

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: