شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش کسب وکار الکترونیکی


تئوریهای مدیریت پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218402
تئوریهای مدیریت پیشرفته

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218402
تئوریهای مدیریت پیشرفته

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218402
تئوریهای مدیریت پیشرفته

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218402
تئوریهای مدیریت پیشرفته

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218402
تئوریهای مدیریت پیشرفته

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: