شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی تاریخ گرایش تاریخ اسلام

ردیفکد درسنام درس
1
1229080
بررسیجنبشهایمردمییکصدسالهاخیر بهطورخاصانقلاباسلامی
2
1229023
تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم ص تا سال 41هجری
3
1229166
تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند
4
1219028
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی جهان اسلام از سال چهلم هجری تا سال 227هجری
5
1229034
تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227هجری تا سقوط بغداد
6
1229044
تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری
7
1229074
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی
8
1229040
تاریخ زندگانی ائمه معصومین ع
9
1229151
زبان خارجی 1با تکیه بر نثرو متون تاریخی
10
1229163
زبان خارجی2 با تکیه بر نثر و متون تاریخی
11
1229068
زبان عربی قرائت متون تاریخی به زبان عربی
12
1229165
سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام با تکیه بر اندیشه های شیعی
13
1229159
سیره علوی
14
1229150
سیره نبوی
15
1229046
شناخت منابع و مأخذ تاریخ ایران بعد از اسلام
16
1229079
شناسایی و مطالعه اسناد و و کتیبه ها
17
1229067
فلسفه تاریخ
18
1229164
ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی
19
1229160
نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان

به ما امتیاز دهید: