شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی

ردیفکد درسنام درس
1
1229077
ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت
2
1229080
بررسی جنبش های مردمی یک صد ساله اخیر به طور خاص انقلاب اسلامی
3
1229038
تاریخ اروپا در قرون جدید
4
1229030
تاریخ اروپا در قرون وسطی
5
1229074
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی
6
1229078
تاریخ معاصر ایران
7
1229070
زبان خارجی 1 با تکیه بر نثر و متون تاریخی
8
1229075
زبان خارجی 2 با تکیه بر نثر و متون تاریخی
9
1229068
زبان عربی قرائت متون تاریخی به زبان عربی
10
1229046
شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام
11
1229079
شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها
12
1229067
فلسفه تاریخ
13
1229017
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1
14
1229061
مبانی تاریخ اجتماعی ایران
15
1229071
نقد وبررسی تاریخ ایران از خلاقیت عباسی تا سقوط بغداد
16
1229069
نقد وبررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلاقیت عباسی
17
1229072
نقد وبررسی تاریخ مغولان تیموریان و حکومت های محلی
18
1229076
نقدو بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریان
19
1229146
کلیات تارخ و تمدن شبه قاره هند
20
1229036
کلیات و مبانی علم تاریخ

به ما امتیاز دهید: