شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی
تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی

ردیفکد درسنام درس

1

1229077

ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت

2

1229080

بررسی جنبش های مردمی یک صد ساله اخیر به طور خاص انقلاب اسلامی

3

1229038

تاریخ اروپا در قرون جدید

4

1229030

تاریخ اروپا در قرون وسطی

5

1229074

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

6

1229078

تاریخ معاصر ایران

7

1229070

زبان خارجی 1 با تکیه بر نثر و متون تاریخی

8

1229075

زبان خارجی 2 با تکیه بر نثر و متون تاریخی

9

1229068

زبان عربی قرائت متون تاریخی به زبان عربی

10

1229046

شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

11

1229079

شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها

12

1229067

فلسفه تاریخ

13

1229017

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1

14

1229061

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

15

1229071

نقد وبررسی تاریخ ایران از خلاقیت عباسی تا سقوط بغداد

16

1229069

نقد وبررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلاقیت عباسی

17

1229072

نقد وبررسی تاریخ مغولان تیموریان و حکومت های محلی

18

1229076

نقدو بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریان

19

1229146

کلیات تارخ و تمدن شبه قاره هند

20

1229036

کلیات و مبانی علم تاریخ


به ما امتیاز دهید: