شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی


تحلیل آماری

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218579
تحلیل آماری

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218579
تحلیل آماری

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218579
تحلیل آماری

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218579
تحلیل آماری

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218579
تحلیل آماری

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: