شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش ورودی قبل 93

ردیفکد درسنام درس

1

1215141

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی

2

1215001

آمادگی جسمانی 1

3

1215003

آناتومی انسانی

4

1215140

اصول ومبانی مدیریت در سازمان های ورزشی

5

1215122

بیوشیمی ورزشی

6

1215193

پژوهشگری و تحقیقدر تربیت بدنی

7

1215193

پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی

8

1215138

تجزیه تحلیل آماری پیشرفته

9

1215195

تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت بدنی

10

1215005

تنیس روی میز1

11

1215133

تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی1

12

1215010

دو ومیدانی1

13

1215197

روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدنی

14

1215139

روش های تحقیق در مدیریت ورزشی

15

1215155

زبان تخصصی

16

1215156

زبان تخصصی

17

1215145

سمینار در مدیریت ورزشی

18

1211115

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

19

1215010

شنا 1

20

1215124

طرح و روش های تحلیل آماری در علوم تربیتی

21

1215130

علم تمرین

22

1215002

فیزیولوژی انسانی

23

1215127

فیزیولوژی ورزشی

24

1215132

فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

25

1215129

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

26

1215015

فیزیولوژی ورزشی1

27

1215142

مدیریت اداری مالی

28

1215137

مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

29

1215148

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

30

1215144

مدیریت بازاریابی ورزشی

31

1215143

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

32

1215136

مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی

33

1215025

مدیریت سازمان های ورزشی

34

1215038

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

35

1215147

نظارت و ارزش یابی در برنامه های تربیت بدنی

36

1215237

کامپیوتر


به ما امتیاز دهید: