شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش ورودی قبل 93

ردیفکد درسنام درس
1
1215141
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی
2
1215001
آمادگی جسمانی 1
3
1215003
آناتومی انسانی
4
1215140
اصول ومبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
5
1215122
بیوشیمی ورزشی
6
1215193
پژوهشگری و تحقیقدر تربیت بدنی
7
1215193
پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی
8
1215138
تجزیه تحلیل آماری پیشرفته
9
1215195
تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آن در پژوهش های تربیت بدنی
10
1215005
تنیس روی میز1
11
1215133
تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی1
12
1215010
دو ومیدانی1
13
1215197
روش های آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدنی
14
1215139
روش های تحقیق در مدیریت ورزشی
15
1215155
زبان تخصصی
16
1215156
زبان تخصصی
17
1215145
سمینار در مدیریت ورزشی
18
1211115
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
19
1215010
شنا 1
20
1215124
طرح و روش های تحلیل آماری در علوم تربیتی
21
1215130
علم تمرین
22
1215002
فیزیولوژی انسانی
23
1215127
فیزیولوژی ورزشی
24
1215132
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد
25
1215129
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
26
1215015
فیزیولوژی ورزشی1
27
1215142
مدیریت اداری مالی
28
1215137
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی
29
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
30
1215144
مدیریت بازاریابی ورزشی
31
1215143
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
32
1215136
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی
33
1215025
مدیریت سازمان های ورزشی
34
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات
35
1215147
نظارت و ارزش یابی در برنامه های تربیت بدنی
36
1215237
کامپیوتر

به ما امتیاز دهید: