شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش بخش عمومی


تشخیص فرصت های کارآفرینی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218537
تشخیص فرصت های کارآفرینی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: