شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری


تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1314007
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1314007
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1314007
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1314007
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1314007
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: