شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی


تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218589
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218589
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218589
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218589
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218589
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218589
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: