شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زبان و ادبیات فارسی گرایش پایداری


تطور متون شعر فارسی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1213312
تطور متون شعر فارسی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1213312
تطور متون شعر فارسی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1213312
تطور متون شعر فارسی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: