شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی تکتونیک


تکتونیک ایران

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116389
تکتونیک ایران

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1116389
تکتونیک ایران

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1116389
تکتونیک ایران

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: