شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی تکتونیک


تکتونیک و کانی زایی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116392
تکتونیک و کانی زایی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1116392
تکتونیک و کانی زایی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1116392
تکتونیک و کانی زایی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: