شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مخاطرات محیطی گرایش طبیعی


تکنیک ها و تحلیل آماری فضایی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1216665
تکنیک ها و تحلیل آماری فضایی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: