شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت کسب وکار MBA سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات


حسابداری برای مدیران

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218431
حسابداری برای مدیران

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218431
حسابداری برای مدیران

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218431
حسابداری برای مدیران

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218431
حسابداری برای مدیران

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: