شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

ریاضی کاربردی شاخه آنالیز عددی


حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1111182
حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1111182
حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1111182
حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1111182
حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1111182
حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1111182
حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1111182
حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: