شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی مخصوص 96 95 و بعد


خط مشی گذاری عمومی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1314123
خط مشی گذاری عمومی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1314123
خط مشی گذاری عمومی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: