شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری


داده کاوی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1314040
داده کاوی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1314040
داده کاوی

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1314040
داده کاوی

91-92-نیمسال-اول

500 تومان

به ما امتیاز دهید: