شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب کار الکترونیک


دولت الکترونیکی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218346
دولت الکترونیکی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218346
دولت الکترونیکی

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان

به ما امتیاز دهید: