شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ورودی93وبعد


رسوب شناسی زیست محیطی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116433
رسوب شناسی زیست محیطی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1116433
رسوب شناسی زیست محیطی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: