شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی ورودی قبل 93 92


روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215197
روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215197
روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: