شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش بخش عمومی


روش تحقیق در کارآفرینی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218411
روش تحقیق در کارآفرینی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218411
روش تحقیق در کارآفرینی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218411
روش تحقیق در کارآفرینی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: