شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش


روش تحقیق پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218375
روش تحقیق پیشرفته

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1218375
روش تحقیق پیشرفته

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218375
روش تحقیق پیشرفته

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: