شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی


روش تحقیق

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218374
روش تحقیق

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218374
روش تحقیق

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1218374
روش تحقیق

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218374
روش تحقیق

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1218374
روش تحقیق

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: