شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک


روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218674
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218674
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218674
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: