شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی


روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218576
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218576
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218576
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218576
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: