شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

ریاضی کاربردی شاخه آنالیز عددی


روش های عددی در جبر خطی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1111183
روش های عددی در جبر خطی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1111183
روش های عددی در جبر خطی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1111183
روش های عددی در جبر خطی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1111183
روش های عددی در جبر خطی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1111183
روش های عددی در جبر خطی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: