شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری


روش های فراابتکاری

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1314041
روش های فراابتکاری

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1314041
روش های فراابتکاری

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: