شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری


روش ها و فنون تصمیم گیری

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1216633
روش ها و فنون تصمیم گیری

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: