شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

جامعه شناسی ورودی 87به بعد


روش ها ی تحقیق کیفی در جامعه شناسی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1227113
روش ها ی تحقیق کیفی در جامعه شناسی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1227113
روش ها ی تحقیق کیفی در جامعه شناسی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1227113
روش ها ی تحقیق کیفی در جامعه شناسی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1227113
روش ها ی تحقیق کیفی در جامعه شناسی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1227113
روش ها ی تحقیق کیفی در جامعه شناسی

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1227113
روش ها ی تحقیق کیفی در جامعه شناسی

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1227113
روش ها ی تحقیق کیفی در جامعه شناسی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: